ireporter

VÝROČIE ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V TRNAVE

VÝROČIE ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU V TRNAVE

01.12.2018 – Katarína Korcová

Trnava si pripomína 150. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta. Toto podujatie zaznamenal iReportér Marián Nomilner.

V novembri 2018 si Trnava pripomína 150. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru tohto 

mesta. Pri tejto príležitosti sa 30. novembra v priestoroch Štátneho archívu MV SR v Trnave uskutočnila vernisáž výstavy s názvom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“. Súčasťou podujatia bol aj obrad požehnania novej hasičskej zástavy. Výstava pomocou archívnych dokumentov a zbierkových predmetov prezentuje 150 rokov organizovanej dobrovoľnej hasičskej ochrany v Trnave. V roku 1868 bol položený základný kameň tradície postavenej na myšlienke ochrany zdravia a majetku blížnych pred ohňom, vodou a inými živlami, mnohokrát s nasadením vlastného života. Nositeľom tejto myšlienky je aj tradičné heslo dobrovoľných hasičov: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!", ktoré sa stalo aj ústredným mottom a názvom výstavy. Táto tradícia pretrvala dodnes. Súčasným pokračovateľom tradície je Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – Centrum na Štefánikovej ulici 29. Výstava  bude pre verejnosť otvorená do 30. apríla 2019.

Ako nám video poslať

K dispozícii máte naše stránky IReportéra, kde vpravo hore stačí kliknúť na nahrať video cez web. Samostatne Vás to navedie, ako video nahrať. Môžete použíť aj aplikácie pre smartphony, ktoré si stiahnete na AppStore  alebo na Google Play .

Príspevky, které odvysiela RTVS, by mali spĺňať isté kritériá. Zostavili sme pre vás niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré dostanú Vaše video do spravodajstva RTVS!

•    Ak sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, nakrúcajte! Hodnota príspevkov stúpa práve vďaka jeho unikátnemu obsahu,
•    Nakrúcajte na šírku,
•    Vaše zariadenie na nakrúcanie sa snažte udržať čo najviac v pokoji. Zabudnite na prudké pohyby,
•    Pokiaľ je nevyhnutnou súčasťou videa zvuk, skontrolujte hlasitosť.

STAŇ SA DIVÁCKYM REPORTÉROM RTVS

CHCEM SA STAŤ REPORTÉROM