ireporter

WORKSHOP iREPORTÉROV: Pozrite si zábery z podujatia v Mikulčiciach

WORKSHOP iREPORTÉROV: Pozrite si zábery z podujatia v Mikulčiciach

28.11.2019 – Katarína Korcová

V dňoch 23. - 24.11. sa v obci Mikulčice uskutočnil worskshop iReportérov. Podujatie zorganizovala Česká televize. Medzi zúčastnenými boli zamenstnanci RTVS, ČT a samozrejme aj samotní iReportéri. Počas dvojdňovej návštevy Mikulčíc mali účastníci workshopu možnosť osvojiť si základy mobilnej žurnalistiky a zúčastniť sa diskusie s redaktormi, editormi a autormi projektu iReportér. iReportéri tiež mali možnosť využiť novonadobudnuté vedomosti z workshopu pri nakrúcaní okolia slovanského hradiska.

Podujatie sa uskutočnilo v budove pre návštevníkov Slovanského hradiska v Mikulčiciach. Jedná sa o najrozsiahlejšie slovanské archeologické nálezisko v Česku. Lokalita je chránená ako národná kultúrna pamiatka.

Úvodné slovo predniesol šéfredaktor regionálneho spravodajstva ČT Roman Ondrůj. Poďakoval iReportérom za ich aktívne zapojenie do vysielania ČT a RTVS a zdôraznil všetky klady a prínosy projektu iReportér. Následne boli pre iReportérov pripravené tri prednáškové bloky. V tom prvom predniesol redaktor Ondrej Schneider základy mobilnej žurnalistiky, technickú stránku nakrúcania, komponovanie videí a základy tvorby reportáží nakrúcaných pomocou mobilného telefónu. V druhom prednáškovom bloku editorka a redaktorka Andrea Pavelková zoznámila iReportérov z možnými témami, na ktoré by sa mohli v budúcnosti zamerať. Na záver predstavil profesionálny strihač ČT Jakub Frajt základy práce so strihom.

Okrem redaktorov a editorov z ČT boli medzí účastníkmi workshopu aj editori a redaktori z RTVS: Silvia Košťová, Katarína Viludová, Zuzana Bednárová, Michal Várošík a Milan Rezníček.

Workhopu sa zúčastnilo celkovo desať iReportérov zo Slovenska a z Česka: Silvia Mináriková, Jaroslav Karak, Vladimír Vraník, Martin Kokavec, Samuel Kendra, Pavel Jelínek, Marie Rychlá, Helena Švédová, Jakub Dosedla a Jiří Blín.

Reportáž z worskshopu iReportérov odvysielala v stredu 27.11. RTVS v relácii Regina:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/204752

Ako nám video poslať

K dispozícii máte naše stránky IReportéra, kde vpravo hore stačí kliknúť na nahrať video cez web. Samostatne Vás to navedie, ako video nahrať. Môžete použíť aj aplikácie pre smartphony, ktoré si stiahnete na AppStore  alebo na Google Play .

Príspevky, které odvysiela RTVS, by mali spĺňať isté kritériá. Zostavili sme pre vás niekoľko jednoduchých pravidiel, ktoré dostanú Vaše video do spravodajstva RTVS!

•    Ak sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, nakrúcajte! Hodnota príspevkov stúpa práve vďaka jeho unikátnemu obsahu,
•    Nakrúcajte na šírku,
•    Vaše zariadenie na nakrúcanie sa snažte udržať čo najviac v pokoji. Zabudnite na prudké pohyby,
•    Pokiaľ je nevyhnutnou súčasťou videa zvuk, skontrolujte hlasitosť.

 

STAŇ SA DIVÁCKYM REPORTÉROM RTVS

CHCEM SA STAŤ REPORTÉROM